สุขภาพทางปัญญา... จากหลักการสู่ปฏิบัติการในระบบสุขภาพ 29 ก.ย. 59

* * *สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ประเทศไทย๔.๐ Eventthailand4.0 โกมาตร_จึงเสถียรทรัพย์ สุรินทร์_กิจนิตย์ชีว์ อังสนา_บุญธรรม อติศักดิ์_จึงพัฒนาวดี เดชรัต_สุขกำเนิด กันยายน2559* * *
Facebook
download

สุขภาพทางปัญญา... จากหลักการสู่ปฏิบัติการในระบบสุขภาพ
โดย
- นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ
- นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ปราชญ์แห่งชุมชนสาคลี อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม อาจารย์ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมครอบครัวชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการประชุม:

- นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะใน การประชุมเสวนาเปิดเล่ม ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Oct 16

จำนวนผู้ฟัง:  630

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(157 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)