รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 24 มีนาคม 2559 ตอน “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ” : สุนี บุญอนันต์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สุขภาวะในพื้นที่ เมาไม่ขับ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1606

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1724

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1708

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1657

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.) สนับสนุนสร้างจิตสำนึก “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ”
เมื่อเวลา 09.00 ของวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ” โดยมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ มปอ. และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ สปช. ให้การสนับสนุนชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจร บนท้องถนนอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับในเขตชุมชนท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ โดยในปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย หวังให้ทุกเทศกาลปลอดการเมาแล้วขับในชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งจากการได้เข้าร่วมโครงการสร้างฯ สร้างจิตสำนึก ให้ดื่มอย่างมีสติ และรู้จักการดื่มอย่างรับผิดชอบโดยผลลัพธ์ของโครงการคือ การเกิดอุบัติเหตุเท่ากับศูนย์ ซึ่งถือเป็นไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีผู้เสียชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม สิ่งนี้เอง คือตัวสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือแบบ 3 ประสาน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจชาวชุมชนทุกคน และสำหรับในปี 2559 นี้ เรายังคงเดินหน้า จัดโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ” ซึ่งจะจัดขึ้นครอบคลุมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก และ จ.พะเยา อันเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งคนในพื้นที่ที่ไปทำงาน ต่างจังหวัดจะกลับมาฉลองเทศกาลที่บ้านเกิด
ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของการดำเนินงานที่เป็นเป้าหมายหลักของชุมชน นั้นก็เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เฉกเช่นปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านๆ มานั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากทางจังหวัด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ทางจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในการให้ความสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ต่อไป เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว อย่างยั่งยืน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย ซึ่งเป็นเหตุมาจากการ “เมาแล้วขับ” โดยที่ผ่านมาทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับภัยอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสริมกับแนวทางรณรงค์ป้องกันอื่นๆ แต่อุบัติเหตุนั้นก็ยังไม่ลดลง แต่ด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่รณรงค์ โดยทางจังหวัดฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฯ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจราจร บนท้องถนนอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว ด้วยการจัดอบรมให้กับแกนนำชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเมาแล้วขับ อีกทั้งเป็นการระดมความคิดและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดจะมีการพิจารณาต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ 3 ตำบล ชุมชนตัวอย่างถูกยกระดับเป็นชุมชนดีเด่นเพื่อการศึกษาและดูงาน ซึ่งทางจังหวัดจะพิจารณาต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ 3 ตำบลชุมชนตัวอย่าง ทั้ง ชุมชนบ้านดู่ ชุมชนนางแล และชุมชนท่าสุด ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถูกยกระดับเป็นชุมชนดีเด่นเพื่อการศึกษาและดูงานเป็นต้นแบบในจัดการดำเนินงานสำหรับชุมชนอื่นๆ เพื่อให้โครงการฯ ขยายผลสู่ความสำเร็จในวงกว้างต่อไป
สุนี บุญอนันต์ ผู้สื่อข่าวสุขภาวะ จ.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd May 16

จำนวนผู้ฟัง:  860

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(201 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)