รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง ( ขอนแก่น) 25 มีนาคม 2559 ตอน จัดรณรงค์ตรวจร่างกายและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน วิชิตชนม์_ทองชน ขอนแก่น เสริมสร้างสุขภาวะในพื้นที่ วัณโรค* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1565

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1688

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1655

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1615

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดรณรงค์ตรวจร่างกายและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ รพ.ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น, สคร. 7 ขอนแก่น และ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จัดรณรงค์ตรวจร่างกายและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวัน วัณโรคโลก (TB WORLD) โดยมี นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.ขก. เป็นประธานเปิดงาน การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพ ครั้งนี้เพื่อคัดกรองวัณโรคให้แก่พนักงานขับรถโดยสาร เบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังควบคุมวัณโรคและเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการดื้อยาและการเสียชีวิตให้น้อยลง ดังคำขวัญวันวัณโรคปีนี้คือ "รวมพลัง ยุติวัณโรค” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี
นายแพทย์ สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เชื้อวัณโรคจะแพร่ระบาดได้ในทุกฤดู โดยเฉพาะฤดูร้อนเชื้อโรคยิ่งแพร่กระจายได้เร็ว หากผู้ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้รับเชื้อโรคแล้วขึ้นไปยังรถโดยสารประจำทาง โดยเฉพาะรถปรับอากาศ เชื้อโรคจะแพร่ไปยังผู้โดยสารคนอื่นอย่างรวดเร็ว เพราะอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก หากพบว่าตนเองมีอาการไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ มีเลือดปน น้ำหนักลด และมีไข้ ควรเข้ารับการวินิจฉัยที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อทำการคัดกรอง
ด้านแพทย์หญิง ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังเป็นปัญหาของสาธารณสุขไทย จึงได้จัดทีมค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงตามบ้าน ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอชไอวี เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทัน ก่อนที่เชื้อวัณโรคจะแพร่ระบาดไปยังคนใกล้ชิด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่นออกให้บริการ รักษาผู้ป่วย ในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอชนบท
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอชนบท ที่ สนามโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหัน หนองหญ้าม้า ตำบลห้วยแก ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการถอนฟัน ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้เพื่อ ให้บริการประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยมีประชาชนจากหลายตำบลมารับบริการหลายร้อยคนโดยไม่เสียค่าค่าใช้จ่ายใด ๆสำหรับทีมอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ร่วมออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาล อำเภอชนบท พร้อมด้วย อาสาสมัคร ร่วมออกปฏิบัติงานฯ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd May 16

จำนวนผู้ฟัง:  799

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(199 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)