รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (น่าน) 11 มีนาคม 2559 ตอน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสาน : นภาพร มหายศนันท์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง นภาพร_มหายศนันท์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ น่าน สุขภาวะในพื้นที่ อาหารปลอดภัย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1565

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1687

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1654

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1615

เครือข่ายคนน่านจัดการตนเองได้มีการขับเคลื่อนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานเพื่อนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่เป็นสัมมาชีพ ภายใต้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ เครือข่ายต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ เช่นศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน จากการให้ข้อมูลจากคุณสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้างานกิจการพิเศษศูนย์ประสานประชาคมน่าน ถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้มีการช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยมองจากกองทุนในหมู่บ้าน กองทุนที่รัฐบาลสนับสนุน ยกเว้นเกินความสามารถไม่สามารถจัดการได้สามารถทำโครงการผ่านศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน เพื่อศูนย์ประสานงานจะประสานต่อไปให้ การขับเคลื่อน การปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานเพื่อนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่เป็นสัมมาชีพได้มองถึงความยั่งยืนต่อไปเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าเมืองน่านให้เป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และคนเมืองน่านก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Apr 16

จำนวนผู้ฟัง:  831

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(205 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)