รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 18 มีนาคม 2559 ตอน จัดระเบียบขอทานหวั่นกระทบนักท่องเที่ยว : สุนี บุญอนันต์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สุขภาวะในพื้นที่ การท่องเที่ยว ขอทาน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1565

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1687

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1655

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1615

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ระดมเจ้าหน้าที่จัดระเบียบขอทานหวั่นกระทบนักท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดระเบียบขอทานใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวและเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศด้วย
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายประทีป มูลเภา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และชุดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ ๗ ซึ่งเป็นนโยบาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดระเบียบคนขอทานพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาคนขอทานและขอความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนขอทาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทานมาแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบันรวมแล้ว ๖ ครั้ง และการปฏิบัติการในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ ๔ อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมากไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
โดยนายประทีป มูลเภา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดระเบียบคนขอทาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อีกทั้งจำนวนคนขอทานต่างด้าวที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อให้การจัดระเบียบคนขอทานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลในการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดนโยบาย ในการขับเคลื่อนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างยั่งยืน ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญ เป็นปัญหาทางสังคมและเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน ๖ ครั้ง เมื่อวันที่๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และครั้งที่ 6 ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีกลุ่มเป้าหมายคนขอทาน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๖ คน เป็นคนไทย ๓ คน และเมียนมา จำนวน ๔๓ คน สำหรับชาวเมียนมา ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ผลักดันส่งกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.
สุนี บุญอนันต์ ผู้สื่อข่าวสุขภาวะ จ.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Apr 16

จำนวนผู้ฟัง:  677

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(171 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)