รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง ( อำนาจเจริญ) 11 มีนาคม 2559 ตอน รวมพลัง ปลูกข้าวคุณภาพขาย ตปท. : สุชาติ สูงเรือง

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุชาติ_สูงเรืองง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน อำนาจเจริญ สมัชชาสุขภาพ มติที่8.2 สุขภาวะชาวนา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1565

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1687

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1655

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1615

ชาวนาอีสาน 5 จังหวัดรวมพลัง ปลูกข้าวคุณภาพขาย ตปท.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ในพิธีเปิดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ (ข้าวงาม ,น้ำโตน, ปลาเต้น)ที่วัดหนองตาใกล้ อ.เมือง โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร และอำนาจเจริญ จัดขึ้นเพื่อประชุมสมาชิกและแจ้งการขับเคลื่อนภาระกิจต่อไป คือ การผลิตข้าวอินทรีย์และส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปและอเมริกา จำนวน 300 ตัน มูลค่า 11,700,000 บาท เกิดตลาดข้าวอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรมในระดับที่น่าพอใจ โดยรวมเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีศักยภาพในการผลิต แปรรูป และจำหน่ายข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากล และก้าวสู่ตลาด AEC และตลาดโลกอย่างยั่งยืน เพื่อขยายไปสู่ตลาดในอนาคตต่อไป การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และมอบเงินปันผลหุ้นของสมาชิก ร้อยละ 15 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,380 บาท มอบเงินส่วนที่บวกเพิ่มให้สมาชิกที่ขายข้าอินทรีย์ ตันละ 1,000 บาท สมาชิกที่ได้รับจำนวน 62 ราย เป็นเงินจำนวน 615,000 บาท ทั้งนี้มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และยโสธร กว่า 200 คนที่ได้มาร่วมประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าของเครือข่ายพร้อมนี้ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อำนาจเจริญ ได้ให้กำลังใจชาวนาให้เร่งทำนาปลอดสาร ทั้งนี้กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

ด้าน นายวันนา บุญกลม ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย ในปัจจุบันเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิกจำนวน 317 ราย จาก 5 อำเภอ 16 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ , อำเภอพนา , อำเภอเสนาง คนิคม , อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ มีพื้นที่ทำการเกษตร (ปลูกข้าว) อินทรีย์ 9,050 ไร่ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากบริษัท CERES ประเทศเยอรมันนี ภายใต้มาตรฐาน EU และ NOP ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นสมาชิกองค์กรการค้าที่เป็นธรรมของยุโรป หรือ แฟร์เทรด ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน/// สุชาติ สูงเรือง รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Apr 16

จำนวนผู้ฟัง:  681

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(174 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)