ประชุมเชิงปฏิบีติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาส ุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การจัดการภัยภิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 5/7

* * *ประชุมเชิงปฏิบีติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการภัยภิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง น.พ.พลเดช_ปิ่นประทีป อุรา_สุวรรณรักษ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 983

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 987

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1035

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1085

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวัน พุธที่ 21 สิงหาคม 2556
มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคืบหน้าในการขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ และการประสานความร่วมมือ

หัองที่ 1 มติ 4.3 การจัดการภัยภิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ประธาน นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
รองประธาน คุณอุรา สุวรรณรักษ์

เลขา คุณพิเชษฐ์ หนองช้าง และ คุณคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  26th Aug 13

จำนวนผู้ฟัง:  817

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(161 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)