ประชุมเชิงปฏิบีติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตอนที่ 2/3

* * *ประชุมเชิงปฏิบีติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เด็ก เยาวชน ครอบครัว นพ.ณรงศักดิ์_อังคะสุวพลา พ.ญ.สยมพร_ศิรินาวิน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

ประชุมเชิงปฏิบีติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประธาน นพ.ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา
รองประธาน ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง สยมพร ศิรินาวิน
มติ ๑.๙ ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชและครอบครัว
มติ ๑.๑๐ สุขภาวะทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรถ์ที่ไม่พร้อม และ เรื่องเพศกับเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มติ ๒.๑๐ การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มติ ๓.๘ การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
มติ ๕.๙ การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง กรณีเด็กไทยกับไอที

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  22nd Aug 13

จำนวนผู้ฟัง:  924

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(193 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)