HIA กับประชานชน ตอน สัมภาษพิเศษ ผศ. ดร. อังสนา บุญธรรม เรื่อง การการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหิดล

* * *HIA สัมภาษพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.อังสนา_บุญธรรม ผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา* * *
Facebook
download

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกันจัดการการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ในพื้นที่ดำเนินการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
จำนวน 5 พื้นที่ คือ
พื้นที่ชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ชุมชนใกล้บ่อทิ้งขยะตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่ชุมชนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
และ พื้นที่ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  19th Jul 13

จำนวนผู้ฟัง:  1857

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(243 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)