HIA กับประชานชน ตอน สัมภาษพิเศษ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ในพื้นที่ ตำบลหนองแหน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา

* * *HIA สัมภาษพิเศษ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หนองแหน ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา* * *
Facebook
download

HIA กับประชานชน ตอน สัมภาษพิเศษ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ในพื้นที่ ตำบลหนองแหน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
HIA กับประชานชน ตอน สัมภาษพิเศษ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ในพื้นที่ ตำบลเขาหลวง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกันจัดการการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ในพื้นที่ดำเนินการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
จำนวน 5 พื้นที่ คือ
พื้นที่ชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่ชุมชนใกล้บ่อทิ้งขยะตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พื้นที่ชุมชนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
และ พื้นที่ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  19th Jul 13

จำนวนผู้ฟัง:  1445

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(212 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)