Palliative_care ' Articles

  • Previous
  • 1
  • Next

ตามหานิยามสู่ ‘การตายดี’ สิทธิที่ทุกคนต้องเข้าถึง

ตามหานิยามสู่ ‘การตายดี’ สิทธิที่ทุกคนต้องเข้าถึง

Watched: 20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 820

สช. จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ‘นิยามศัพท์การดูแลแบบประคับประคอง’ หวังแก้ปัญหาติดขัดระเบียบราชการ-ประชาชนเข้าถึงสิทธิมากขึ้น

มุมมอง ‘ความตาย’ ในทัศนะ ‘คนรุ่นใหม่’

มุมมอง ‘ความตาย’ ในทัศนะ ‘คนรุ่นใหม่’

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1584

‘ถอด-ไม่ถอด’ เครื่องช่วยหายใจ การตัดสินใจบนเส้นด้ายของชีวิต

ทุกคนมีสิทธิ เสียชีวิตในอ้อมกอดครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิ เสียชีวิตในอ้อมกอดครอบค รัว

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1658

ผนึก ๕ องค์กรร่วมพัฒนามาตรฐานกลาง ยกระดับระบบบริการสุขภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของประเทศไทย

กิจกรรมผ่อนคลาย ดีต่อผู้ป่วยอย่างไร

กิจกรรมผ่อนคลาย ดีต่อผู้ป่วยอย่างไร

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1739

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบป ระคับประคอง

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1948

กำจัด 'โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

กำจัด 'โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2471

ศาลปกครองชี้  'สิทธิการตาย' มาตรา ๑๒ ไม่ขัดกฎหมาย สช. เดินหน้าหนังสือแสดงเจตนาไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย

การดูแลแบบประคับประคองเพื่อการไปดี

การดูแลแบบประคับประคองเพื่อการไปดี

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1961

  • Previous
  • 1
  • Next