NHA12 ' Articles

  • Previous
  • 1
  • Next

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ’

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 708

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 966

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 694

ไม่รอช้า! เปิดวงขับเคลื่อนมติฯ ‘วิถีเพศภาวะ’ แล้ว

ไม่รอช้า! เปิดวงขับเคลื่อนมติฯ ‘วิถีเพศภาวะ’ แล้ว

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 653

‘ละครเปลี่ยนเมือง’ แนวทางสนทนาร่วมเพื่อแก้ปัญหาเมืองในรูปแบบใหม่

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลัก 4 เรื่องหลัก ‘มะเร็ง-เพศภาวะ-การใช้ยา-แร่ใยหิน’

‘ใช้ยาไม่สมเหตุผล’ เรื่องใหญ่ที่คนมองข้าม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เตรียมดัน ‘ชุมชน’ เป็นพระเอกแก้ปัญหา

‘รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง’ หนึ่งในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อการแก้ปัญหาโรคมะเร็งทั้งระบบ

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12  ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

'ใช้ยาอย่างสมเหตุผล-รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง' 2 ระเบียบวาระใหม่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้

ประกาศระเบียบวาระที่ 2 สมัชชาสุขภาพฯ ปีนี้ ‘เพศสภาวะ-สุขภาพจิตครอบครัว’

  • Previous
  • 1
  • Next