HIA ' Articles

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 760

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเคลื่อนภารกิจ สช.

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเคลื่อนภารกิจ สช.

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2003

เวที ๑๐ ปี สช. พลิกโฉมหน้าระบบสุขภาพไทย ขับเคลื่อน ๔ ภารกิจก้าวสู่ทศวรรษใหม่

คุยกับเลขา  "สร้างสรรค์ พัฒนา"

คุยกับเลขา "สร้างสรรค์ พัฒนา"

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2000

ขานรับ HIA ฉบับใหม่  สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

เอดีบีหนุนโครงการพลังงานสะอาด เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ระดมเครือข่ายแนะกระบวนการเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ผ่านกลไก “ประเมินผลกระทบ”

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเอชไอเอนานาชาติ  รวมพลังเครือข่าย สร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ ๒ โรงไฟฟ้าขยะ

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สั งคม

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2001

ผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ทำเอชไอเอกิจการพลังงาน-เหมืองแร่-เอฟทีเอ

ขับเคลื่อนประเมินผลกระทบสุขภาพ

ขับเคลื่อนประเมินผลกระทบสุขภาพ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1755

รวมพลังปฏิรูปใหญ่กลไก HIA ลดความเสี่ยงนโยบายทำลายสุขภาพคนไทย

แก้ปัญหาภัย 'โรงไฟฟ้าชีวมวล' หนุนกฎเหล็กลดความเสี่ยงกระทบสุขภาพ