Asean ' Articles

เอดีบีหนุนโครงการพลังงานสะอาด เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ระดมเครือข่ายแนะกระบวนการเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ผ่านกลไก “ประเมินผลกระทบ”

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเอชไอเอนานาชาติ  รวมพลังเครือข่าย สร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน

13 ประเทศอาเซียน แถลงการณ์ “4 มาตรการรับมืออีโบลา”

13 ประเทศอาเซียน แถลงการณ์ “4 มาตรการรับมืออีโบลา”

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1865

“แพทย์แผนไทย” โอกาสยังเปิดกว้าง ถ้าไม่พร้อม ... ก็อย่าซ่าในอาเซียน

ตะวันส่องอาเซียน โดย  ตะวัน หวังเจริญวงศ์

ตะวันส่องอาเซียน โดย ตะวัน หวังเจริญวงศ์

Watched: 16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2341

คอตีบระบาดหนักบททดสอบความพร้อมประเทศไทยกับ AEC  โดย พงศธร พอกเพิ่มดี

AEC : เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี  โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

บริการและวิชาชีพสุขภาพของไทยพร้อมรับเออีซีจริงหรือ?

บริการและวิชาชีพสุขภาพของไทยพร้อมรับ เออีซีจริงหรือ?

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2443

ร.พ.เอกชนเปิดฉากลงทุนรอบใหมแตกแบรนด์จับทุกเซ็กเมนต์-รับ'เออีซี'แข่งเดือด

ตั้งรับเปิดเออีซี 7 อาชีพย้ายฐาน

ตั้งรับเปิดเออีซี 7 อาชีพย้ายฐาน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2556

ASEAN URGED TO EXCHANGE HEALTH RECORDS OF ALL MIGRANT WORKERS

ASEAN URGED TO EXCHANGE HEALTH RECORDS OF ALL MIGRANT WORKERS

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3069

ร.ร.แพทย์ 10 ชาติอาเซียนประเดิมถก'หลักสูตรร่วม'

ร.ร.แพทย์ 10 ชาติอาเซียนประเดิมถก'หลักสูตรร่วม'

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3492

แพทย์ชี้ระวัง ต่างชาติ' ชิง'บริการสุขภาพ คนไทย

แพทย์ชี้ระวัง ต่างชาติ' ชิง'บริการสุขภาพ คนไทย

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2867

เปิดเออีซีไทยเสียเปรียบชาติอื่น สศช.แนะรัฐเร่งผลิตคนสายวิทย์-ไอที