ข่าวใหม่ล่าสุด

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

โมเดลดูแลผู้สูงอายุยากไร้ “Buddy Home Care” จับคู่ดูแลกัน  สร้างงานสร้างรายได้ให้เยาวชนขาดโอกาส

สธ.ขอ ผบ.ตร.ส่งตำรวจป้องเหตุรุนแรงใน รพ. เผย 7 ปี เกิดเหตุ 64 ครั้ง แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แนวรบ ‘Medical Tourism’ เปลี่ยน จากลูกค้าทั่วโลกเหลือแค่ระดับภูมิภาค เตือนระวังลงทุนผิดทาง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้ง ‘หมอณรงค์ศักดิ์’ เป็นประธานจัดสมัชชาสุขภาพฯ ปีหน้า

นานาชาติร่วมถกอาเซียนรับมือการค้าเสรี ผนึกกำลังคุ้มครองสุขภาพประชาชน

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลัก 4 เรื่องหลัก ‘มะเร็ง-เพศภาวะ-การใช้ยา-แร่ใยหิน’

แนะใช้'นวดไทย'กำจัดความเครียด

แนะใช้'นวดไทย'กำจัดความเครียด

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 923

เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ-ก่อนทำฟัน

เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ-ก่อนทำฟัน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 682

‘ใช้ยาไม่สมเหตุผล’ เรื่องใหญ่ที่คนมองข้าม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เตรียมดัน ‘ชุมชน’ เป็นพระเอกแก้ปัญหา

ก๊งเหล้าแก้หนาวเสี่ยงตัวเย็นดับ

ก๊งเหล้าแก้หนาวเสี่ยงตัวเย็นดับ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 651

‘รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง’ หนึ่งในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อการแก้ปัญหาโรคมะเร็งทั้งระบบ

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 711

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 834

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 488

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 643