ข่าวใหม่ล่าสุด

‘หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่’ ชี้คนไม่สูบบุหรี่กว่า  34 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสอง

ไทยเตรียมทำตามคำแนะนำ WHO  ปรับฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในคน  ‘จากเข้ากล้ามเนื้อ เป็นผิวหนัง’

ใช้มือถือแชต-แชร์มาก ระวัง!โรค'โนโมโฟเบีย'

ใช้มือถือแชต-แชร์มาก ระวัง!โรค'โนโมโฟเบีย'

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 244

อาหารปลอดภัย สูงวัยใส่ใจคุณภาพ

อาหารปลอดภัย สูงวัยใส่ใจคุณภาพ

Watched: 7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 240

ความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่อาหารกลางวัน

ความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่อาหารกลางวัน

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 326

กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน'ออทิสติก'

กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน'ออทิสติก'

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 314

สธ.เตือน6กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดดอันตรายถึงตาย

สธ.เตือน6กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดดอันตรายถึงตาย

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 254

เหตุเกิดที่สหรัฐฯ  ‘young doctors  ไม่ใช่ทาส’  วิธีที่เราปฏิบัติกับแพทย์รุ่นใหม่ช่างป่าเถื่อน

คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน

คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน

Watched: 18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 260

'เล่น' เปลี่ยนสมอง

'เล่น' เปลี่ยนสมอง

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 281

จิตเวช’ ความเจ็บป่วยที่ถูกลืม...

จิตเวช’ ความเจ็บป่วยที่ถูกลืม...

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 265

ส่วนร่วมของวิชาชีพเพื่อจัดการระบบสุขภาพ

ส่วนร่วมของวิชาชีพเพื่อจัดการระบบสุขภา พ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 289

แพทย์ชี้ข้อมูลคนไทยตายไส้ติ่งอักเสบสูงอันดับ 5 ของโลกเกินจริง

กิจกรรมผ่อนคลาย ดีต่อผู้ป่วยอย่างไร

กิจกรรมผ่อนคลาย ดีต่อผู้ป่วยอย่างไร

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 278

'บ้านหมุน' ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สัญญาณเตือนโรคกำลังมา

'บ้านหมุน' ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สัญญาณเตือนโรคกำลังมา

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 320

'โรคเครียด'แชมป์โทร 1323

'โรคเครียด'แชมป์โทร 1323

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 366