ข่าวใหม่ล่าสุด

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 16 "สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ 3 ระยะ 3 มี" สู้โควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 15 ชาวโคกจาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สู่ธรรมนูญตำบลฯ โควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 14 ม่วงสามสิบ เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 13 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 หนุนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดโรคจากโควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 12 ชาวพิบูลมังสาหารและพชอ. จับมือ 6 ทหารเสือ รวมพลังสู้โควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 11 ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ...โควิด19...คนเดียว

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 10 คนชะอวดสู้ภัยโควิด19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 9 ชาวอรัญประเทศ รวมพลังบวรสู้ภัยโควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 8 “ชุมชนคนปากน้ำโพ สู้ภัยโควิด19”

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 7 “บึงกาฬ จังหวัดปลอดโควิด สร้างฐานอาหารชุมชน ข้าวน้ำซ้ามปลา”

การประชุมนานาชาติออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Civil Society Participation in the COVID 19 Response

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 6 ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง จุดประกายรวมพลังสู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เขต 10

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 5 ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา เมื่อความปลอดภัยประชาชนสำคัญที่สุด

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 4 ก้าวที่สองของคนหนองบอน ออกมาตรการชุมชนเน้นป้องกันจุดเสี่ยง

มจร.ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

มจร.ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

Watched: 22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 618

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 3 “จากทุนสังคมเข้มแข็ง สู่บันทึกข้อตกลงประชาคมตำบลบ่อแก้ว”