ข่าวใหม่ล่าสุด

การประชุมนานาชาติออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง Civil Society Participation in the COVID 19 Response

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 6 ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง จุดประกายรวมพลังสู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เขต 10

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 5 ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา เมื่อความปลอดภัยประชาชนสำคัญที่สุด

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 4 ก้าวที่สองของคนหนองบอน ออกมาตรการชุมชนเน้นป้องกันจุดเสี่ยง

มจร.ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

มจร.ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 106

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 3 “จากทุนสังคมเข้มแข็ง สู่บันทึกข้อตกลงประชาคมตำบลบ่อแก้ว”

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 2 "ธรรมนูญประชาชนคนหนองหิน จัดการโควิด 19"

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 1 "ข้อตกลงร่วมชุมชนเกาะกลาง"

KIM Release ฉบับที่ 15/2563 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

KIM Release ฉบับที่ 15/2563 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

Watched: 13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 85

KIM Release ฉบับที่ 14/2563 จากปฏิญญาอัลมา-อตา สู่ปฏิญญาอัสตานา

ชุมชนเข้มแข็ง’ ปราการป้องกันโควิด 19
ใช้พลังบวกก้าวผ่านวิกฤตร่วมกัน

เจ็บแต่(ไม่)จบ  ในวันที่เราต้อง ‘ต่อสู้’ กับ ‘โควิด19’

เจ็บแต่(ไม่)จบ ในวันที่เราต้อง ‘ต่อสู้’ กับ ‘โควิด19’

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 185

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

บนเส้นทาง...สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ’

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 156

สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 150

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

ระดมสมอง! เดินหน้าขับเคลื่อน ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

Watched: 23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 411

สช. จับมือเพื่อนภาคี ร่วมภารกิจขับเคลื่อน “ต้านมะเร็ง”