ข่าวใหม่ล่าสุด

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”

นายกฯ มอบ สช. ร่วม สศช. และสสส. จัดทำกลไกปฏิปประเทศไทย

สช. จับมือ ม.อ.สงขลา เคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์

เผย 6 แผนปฏิบัติการฯ แก้ปัญหาราคายาแพง ให้ประชาชนเข้าถึงยามากขึ้น

สช.เปิดเวทีถกมั่นคงสุขภาพแรงงานนอกระบบ

สช.เปิดเวทีถกมั่นคงสุขภาพแรงงานนอกระบ บ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1663

สธ.ประชุมร่วม สธ.หาความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้แนวคิด สช-สธ.เราคือใบไม้

ปักหมุดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศ

ปักหมุดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศ

Watched: 6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2083

“เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ” ชวนสังคมไทยตั้งสติ

“เครือข่ายสมัชชาสุขภา พ” ชวนสังคมไทยตั้งสติ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1837

สช.ชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขหนุนรพ.แผนไทย ๔ภาคตามธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

สช.เผย ๕๗ โครงการมาบตาพุดแห่ทำเอชไอเอคึกคัก!

สช.เผย ๕๗ โครงการมาบตาพุดแห่ทำเอชไอเอคึกคัก!

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1898

สช.เตรียมใช้กม.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 9 ล้านบาทจากนกแอร์

คสช. หนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่ ครม.

คสช. หนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่ ครม.

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1738

คณะกรรมการกำลังคนฯ เปิดเวทีทุกฝ่ายถกหลักสูตรแพทย์นานาชาติ

สช.ให้สติกับสังคม อย่าด่วนตัดสินใจผลิตแพทย์นานาชาติ

สช.ให้สติกับสังคม อย่าด่วนตัดสินใจผลิตแพท ย์นานาชาติ

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2042

สช.จับมือเสถียรธรรมสถาน จัดเวทีเติมหัวใจให้สังคมในวันแห่งความรัก