ข่าวใหม่ล่าสุด

เวทีเสวนาขอนแก่น-หนุนร่างพรบ.ผู้เสียหาย

เวทีเสวนาขอนแก่น-หนุนร่างพรบ.ผู้เสียหาย

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1553

คสช. เห็นชอบเสนอให้ประกันภัยและกองทุนเยียวยา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คสช.หนุน (ร่าง) พรบ.คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์

นายกฯ ชี้ถึงเวลาทบทวน-ปรับปรุง การป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยสารเคมี

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติหนุนพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษา

รมช.สธ.ลงนาม MOU-หนุน “สมัชชาสุขภาพสุโขทัย”

รมช.สธ.ลงนาม MOU-หนุน “สมัชชาสุขภาพสุโขท ัย”

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2269

สิงห์บุรีตั้งเป้านโยบายต้นแบบ “เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ\\\" ระดับจังหวัด

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”

นายกฯ มอบ สช. ร่วม สศช. และสสส. จัดทำกลไกปฏิปประเทศไทย

สช. จับมือ ม.อ.สงขลา เคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์

เผย 6 แผนปฏิบัติการฯ แก้ปัญหาราคายาแพง ให้ประชาชนเข้าถึงยามากขึ้น

สช.เปิดเวทีถกมั่นคงสุขภาพแรงงานนอกระบบ

สช.เปิดเวทีถกมั่นคงสุขภาพแรงงานนอกระบ บ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1603

สธ.ประชุมร่วม สธ.หาความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้แนวคิด สช-สธ.เราคือใบไม้

ปักหมุดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศ

ปักหมุดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2014

“เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ” ชวนสังคมไทยตั้งสติ

“เครือข่ายสมัชชาสุขภา พ” ชวนสังคมไทยตั้งสติ

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1770