ข่าวใหม่ล่าสุด

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 30 "60 ชุมชน กทม. รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19"

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 29 ธรรมะเป็นฐาน เกษตรเป็นทุน ร่วมบุญสู้ภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 28 ธรรมนูญสุขภาพโคกคราม รวมใจหนึ่งเดียวชนะภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 27 ปาดังเบซาร์ สังคมพหุวัฒนธรรมแห่งการให้ สู้ภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 26 พลัง"บวร" เกื้อกูลเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 25 "กาดก้อม" เกษตรอินทรีย์หริภุณชัย สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 24 ตำบลนาหนองทุ่มร่วมป้องกันโรคและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตไปด้วยกัน

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 23 ธรรมนูญเขาไม้แก้ว ช่วยให้กินอิ่มนอนอุ่น ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

KIM Release ฉบับที่ 17/2563 SIPOC MODEL เปลี่ยนความปกติแบบกลับทาง สู่การปรับปรุงระบบงานใหม่

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 22 คนเดชอุดมไม่ทิ้งกัน เกื้อกูลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 21 ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 20 "ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" ภารกิจไม่ทอดทิ้งกันของคนบ่อยาง

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 19 “ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯ สู้โควิด-19”

KIM Release ฉบับที่ 16/2563 Nudge: สะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

KIM Release ฉบับที่ 16/2563 Nudge: สะกิดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 649

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 18 "ชาวโยธะกา เปลี่ยนตระหนก เป็นตระหนัก ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19"

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 17 บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู