ข่าวใหม่ล่าสุด

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 89

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 57

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 70

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 59

KIM Release ฉบับที่ 6/2562 การประเมินผลกระทบความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Health Equity Impact Assessment)

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

KIM Release ฉบับที่ 4/2562 ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 69

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 63

KIM Release ฉบับที่ 1/2562 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง: ทฤษฎีของ Sherry R. Arnstein

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12  ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

เปิดรับสมัคร “กรรมการสุขภาพแห่งชาติ” กลุ่ม อปท. วันที่ 28 ต.ค.- 8 พ.ย. นี้ รวมพลังท้องถิ่น สร้างสังคมสุขภาวะ

อย.ยืนยัน ไม่พบแป้งฝุ่นเด็กในไทยปนเปื้อนแร่ใยหิน

อย.ยืนยัน ไม่พบแป้งฝุ่นเด็กในไทยปนเปื้อนแร่ใยหิน

Watched: 26 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 93