ข่าวใหม่ล่าสุด

ขอใช้ ม.11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ขอใช้ ม.11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1749

งาน10ปีพัฒนาวิชชาสมัชชาสุขภาพอีสานคึกคัก ชี้ขยายผลเข้มข้นทุกระดับสู่ปฏิรูประเทศ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติผนึกปฏิรูปประเทศไทย ชู“ร่วมฝ่าวิกฤติความไม่เป็นธรรม

ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น แหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ขยายธรรมนูญสุขภาพ

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

เวทีเสวนาขอนแก่น-หนุนร่างพรบ.ผู้เสียหาย

เวทีเสวนาขอนแก่น-หนุนร่างพรบ.ผู้เสียหาย

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 904

คสช. เห็นชอบเสนอให้ประกันภัยและกองทุนเยียวยา ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คสช.หนุน (ร่าง) พรบ.คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายทางการแพทย์

นายกฯ ชี้ถึงเวลาทบทวน-ปรับปรุง การป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยสารเคมี

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติหนุนพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรักษา

รมช.สธ.ลงนาม MOU-หนุน “สมัชชาสุขภาพสุโขทัย”

รมช.สธ.ลงนาม MOU-หนุน “สมัชชาสุขภาพสุโขท ัย”

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1571

สิงห์บุรีตั้งเป้านโยบายต้นแบบ “เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ\\\" ระดับจังหวัด

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”

สรุปรายงาน การเข้าร่วมรับฟังเวที “ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย”

นายกฯ มอบ สช. ร่วม สศช. และสสส. จัดทำกลไกปฏิปประเทศไทย

สช. จับมือ ม.อ.สงขลา เคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์