ข่าวสารน่ารู้

มั่นใจไทยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกในโลกที่ยุติปัญหาเอดส์ ในปี 73

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

Watched: 21 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 606

ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่

ห่วงเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมใหญ่

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 548

อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 652

สกู๊ปแนวหน้า: สังคม'สูงวัย-สูงอายุ''2คำ'คล้าย..แต่ไม่เหมือน

กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พร้อม'

กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พ ร้อม'

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 579

โชว์17หมู่บ้านอีสานน่าอยู่แก้ปัญหาผ่านรูปแบบสภาผู้นำชุมชน/ยกเป็นต้นแบบพัฒนาหมู่บ้านอื่น

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 443

ผลสำรวจพบคนไทย 70% เชื่อผิด คิดว่าอาหารเสริมเป็นสิ่งจำเป็น ต้องกินประจำ

กรมควบคุมโรคลงนาม 13 อปท.ลดพฤติกรรมเสี่ยง 'โรคหัวใจขาดเลือด'

รูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

สช. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ผนึกภาคีขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล

ดันครอบครัว-ชุมชนเตรียมพร้อมร่วมดูแลผู้ป่วยสูงวัยติดเตียงเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่'

'ฟาร์มหมู' ภัยเสี่ยง 'ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่'

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 429

9 ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามรอยพ่อ

9 ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามรอยพ่อ

Watched: 3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 389

‘ประชากรกลุ่มเปราะบาง’ คนไทยที่ถูกลืมในระบบสุขภาพ

‘ประชากรกลุ่มเปราะบาง’ คนไทยที่ถูกลืมในระบบสุขภาพ

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 485