ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

ชาวลำพูนร่วมคิดร่วมทำ ทบทวนก้าวแรกสู่ก้าวที่สองอย่างมั่นคง บนหลักการ 3 ระดับสมัชชาสุขภาพ 4 มิติภาคีขับเคลื่อน

สร้างทัศนคติใหม่หนุนพกถุงยาง

สร้างทัศนคติใหม่หนุนพกถุงยาง

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 820

ธีรยุทธย้ำ! ต้องสร้างสังคมเข้มแข็ง ปลุกประชาชนเป็นพลเมือง เปลี่ยนโฉมหน้าประชาธิปไตยไทย

แนะสูงวัยออกกำลังกายห่างไกลโรค

แนะสูงวัยออกกำลังกายห่างไกลโรค

Watched: 1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 815

จี้รธน.ใหม่แก้ไขปัญหาชาติพันธุ์

จี้รธน.ใหม่แก้ไขปัญหาชาติพันธุ์

Watched: 20 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 795

จุดพลัง ขับเคลื่อนฯ (สร้างพลังทวีคูณ : Synergistic Effect)

จุดพลัง ขับเคลื่อนฯ (สร้างพลังทวีคูณ : Synergistic Effect)

Watched: 50 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 790

สุขภาพคนไทย 2560 เสริมพลังกลุ่มเปราะบางสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

โรคไตในเด็ก แนวโน้มสูงขึ้น

โรคไตในเด็ก แนวโน้มสูงขึ้น

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 772

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

คุยกับเลขา 4P-W พลังสังคมสุขภาวะ

Watched: 41 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 767

ลดโซเดียม เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน

ลดโซเดียม เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 761

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด

สมัชชาสุขภาพฯ ย้ำ 5 วาระเร่งด่วนคุกคามสุขภาพคนไทย  หวังใช้เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบาย

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 19 10 ปี สช. ทบทวนอดีต วางเป้าอนาคต ก้าวสู่ทศวรรษหน้า - สุขภาพต้อง "สร้างนำซ่อม"

วิจัยเผย  “กระจายอำนาจไปไม่ถึงไหน”สช. – สวรส. เปิดเวทีถกหาแนวทางปฏิรูปสุขภาวะ ปชช.

ร่างแผนปฏิบัติการฯ สานพลัง ปกป้องเด็กไทยจากสื่อออนไลน์

อากาศร้อนคุกคามประชากรประเทศกำลังพัฒนา

อากาศร้อนคุกคามประชากรประเทศกำลังพัฒ นา

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 692