ข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุด

ผลสำรวจพบคนไทย 70% เชื่อผิด คิดว่าอาหารเสริมเป็นสิ่งจำเป็น ต้องกินประจำ

ยันนมแม่สุดมหัศจรรย์ 4 เหตุผลที่นมผงเลียนแบบไม่ได้

ยันนมแม่สุดมหัศจรรย์ 4 เหตุผลที่นมผงเลียนแบบไม่ได้

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 458

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ป้องกันเยาวชนเข้าถึงบุหรี่

ร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ ป้องกันเยาวชนเข้าถึง บุหรี่

Watched: 20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 457

ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด

ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 457

จับตายุค 'เชื้อดื้อยา' หมดทางรักษา คุกคามถึง คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 20 เคาะแล้ว! 4 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ประสานเสียงผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ

เปิดโฉม 12 กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เปิดโฉม 12 กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 452

การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน ต้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน

รมต.อิหร่านดูงาน สช.‏

รมต.อิหร่านดูงาน สช.‏

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 451

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 9

เกาะติด 4PW ฉบับพิเศษ NHA ฉบับที่ 9

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 450

โชว์17หมู่บ้านอีสานน่าอยู่แก้ปัญหาผ่านรูปแบบสภาผู้นำชุมชน/ยกเป็นต้นแบบพัฒนาหมู่บ้านอื่น

โมเดล...'รพ.ประชารัฐ'ไม่ฟรีแต่ไม่ช้าและไม่แพง!

โมเดล...'รพ.ประชารัฐ'ไม่ฟรีแต่ไม่ช้าแ ละไม่แพง!

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 448

ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ฟังความเห็น ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ ครบ ๕ เวที ‘พระพรหมวชิรญาณ’ ชี้ เป็นเครื่องมือธำรงพุทธศาสนาสืบไป

มะเร็งสาเหตุเสียชีวิตดับหนึ่งคนไทย มีแนวโน้มเกิดโรคเพิ่มขึ้น

สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย

สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย

Watched: 11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 444