วีดีทัศน์ กระบวนการและการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 83

Downloaded 9

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 51

Downloaded 8

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 8

เสวนา "เขตสุขภาพเพื่อประชาชนนวัตกรรมในการสร้างสังคมสุขภาวะ" (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 67

Downloaded 8

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 8

รายการนโยบาย by ประชาชน (Thai PBS) ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 148

Downloaded 10

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 56

Downloaded 9

เสียงจากภาคี ลานสมัชชาสุขภาพ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 52

Downloaded 11

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 12 สุขภาวะคนเมือง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 61

Downloaded 14

พิธีปิด งานรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 93

Downloaded 10

เวทีเสวนา"รวมพลังจิตอาสาประชารัฐ-ราชประชาสมาสัย ก้าวตามรอยพ่อ"

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 68

Downloaded 10