ปาฐกถาพิเศษ โดยนายธีรยุทธ์  สุคนธวิท ผู้แทนคนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1242

Downloaded 170

พิธีปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2551

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 868

Downloaded 198

ปาฐกถาพิเศษ โดยคุณไพจิตร  วราชิต

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1451

Downloaded 181

ปาฐกถาพิเศษผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1122

Downloaded 159

ตอนบริหารทรัพย์วิถีพุทธ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 914

Downloaded 199

ตอนคนอยู่ ป่ายัง บทพิสูจน์คนอยู่กับป่าได้

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1598

Downloaded 255

ตอน ป่าชุมชนของคนบ้านยางโทน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1917

Downloaded 274

ตอนประมงพื้นบ้าน ฟื้นผ่าวิกฤตผลิกฟื้นอ่าวพังงา

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1091

Downloaded 252

ตอนจันเสนชุมชนวัฒนารากหญ้าแห่งวัฒนธรรม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1134

Downloaded 205

ตอนโรงเรียนแห่งชีวิต(ชาวนา)

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1198

Downloaded 198

ตอน งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ47

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 829

Downloaded 204

ตอนเยาวชนเขาชะเมา สานฝัน สู่อนาคตชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 889

Downloaded 180

ตอนเส้นทางปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 885

Downloaded 198

ตอน กลุ่มนมแม่ กลั่นรักจากอกแม่

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1535

Downloaded 246

ตอนฟันผ่าวิกฤต พลิกฟื้นป่าชายเลน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 810

Downloaded 162

ตอนปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมลงขันทางปัญญาปลดทุกข์สร้างสุข

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1181

Downloaded 202