ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 107

Downloaded 30

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๐ (บ่าย)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 103

Downloaded 21

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๒ (๒๑ ธันวาคม ๖๐) ช่วงเช้า

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 81

Downloaded 18

ปาฐกถาพิเศษ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  21 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 126

Downloaded 35