ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 2 ปฏิบัติการชันชีนาทอน (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 66

Downloaded 16

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 1 เปลี่ยนคนที่หนองหิน (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 108

Downloaded 18

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 139

Downloaded 18

วีดิทัศน์ 10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 117

Downloaded 26

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 91

Downloaded 20

ปาฐกถาพิเศษ  โดย  Dr. Illona Kickbusch   22 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 232

Downloaded 38

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 21

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ทศวรรษที่ ๒ : มองให้ไกล ไปให้ถึง" ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 58

Downloaded 13

วิดีทัศน์ ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 281

Downloaded 29

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช. ลานสมัชชา ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 77

Downloaded 20