ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๒ (๒๑ ธันวาคม ๖๐) ช่วงเช้า

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 51

Downloaded 8

ปาฐกถาพิเศษ ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ และ บทเพลง เพลงภราดรภาพ  21 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 154

Downloaded 32

ประชุมอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๑ (วันที่ 20 ธันวาคม 60)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 100

Downloaded 8

การส่งเสริมให้คนไทยทุกข่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในองค์กร สช

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 94

Downloaded 11

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๒   20 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 84

Downloaded 10

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 67

Downloaded 8

เสียงจากภาคี  ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  20 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 183

Downloaded 12

วีดิทัศน์ พระคติธรรมประทานแก่การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 110

Downloaded 16

รายการนโยบาย by ประชาชน (Thai PBS)  ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  20 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 44

Downloaded 7

พิธีเปิด การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560  / 20 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 9