10 ธันวาคม 2561

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 4 สัญญาต้องเป็นสัญญา คลองอาราง จ.สระแก้ว    View: 597
ปาฐกถาพิเศษ ดร.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ และ บทเพลง ภราดรภาพ    View: 564
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    View: 554
ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    View: 508
เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดย องค์การอนามัยโลก    View: 541
ปาฐกถาพิเศษ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม    View: 574
ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr. Illona Kickbusch สมัชชาสุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10    View: 537