21 เมษายน 2561

ปาฐกถาพิเศษ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม    View: 128
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    View: 123
ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 4 สัญญาต้องเป็นสัญญา คลองอาราง จ.สระแก้ว    View: 194
ปาฐกกถาพิเศษ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    View: 124
เสวนา "๑๐ ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ บทเรียน ความสำเร็จ และความท้าทาย"    View: 113
ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    View: 110
ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยนตอนที่ 5 ตอน ปฎิบัติการไม่กินดิบ    View: 201