เข้าสู่ระบบ  |   ลงทะเบียน   
คำค้น: วันที่โพสต์:  calendar
Show All
   เอชไอเอ ชุมชน
( Community Health Impact Assessment )

  
หมวด 1 ธรรมนูญสุขภาพ ( Health Constitution)
คือ เครื่องมือทางกฎหมายที่ เปิดพื้นที่ ที่ให้คนไทยเข้ามาเสนอความคิดเห็นว่าชาวบ้าน ต้องการสิ่งใด
จากการดูแบสุขภาพภายใต้ธรรมนูญ ซึ่งชาวบ้านจะเป็นผู้เขียนเสนอความคิดเห็น หรือความต้องการของชาวบ้านเอง
หมวด2 ตายดี ( Good Death )
การยอมรับว่าผู้ป่วยเหลือเวลาไม่นาน ซึ่งหากเข้าใจตามนั้นแล้วการดูแลจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกมีความสุขทั้งทางกายและใจของผู้ป่วย
เพราะนี่คือ ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ ไม่มีเรื่องติดค้างไว้เบื้องหลัง
หากบ่อยครั้งที่ความหวังดีของญาติด้วยการพยายามยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจการปั้มหัวใจการใส่สายให้อาหาร เป็นต้น
หมวด3 สมัชชาสุขภาพ ( Health Assembly )
กระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
หมวด 4 เอชไอเอชุมชน ( Community Health in Assessment )
การประเมินผลสุขภาพกระทบระดับชุมชน (CHIA) เป็นเครื่องมือที่ใช้การคาดการณ์ และพิจารณาผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
  เอชไอเอชุมชนชี้รฟฟ.ถ่านหินฉะเชิงเทราไม่กันปรอท-โลหะหนัก-VOCs-PAH หวั่นเกษตรอินทรีย์ตกเกณฑ์ มะ


IDEA HEALTH
30 กันยายน 2556 เวลา 14:45 น.
IDHEALTH@outlook.com

เอชไอเอชุมชนชี้รฟฟ.ถ่านหินฉะเชิงเทราไม่กันปรอท-โลหะหนัก-VOCs-PAH หวั่นเกษตรอินทรีย์ตกเกณฑ์ มะม่วงแปดริ้วสิ้นชื่อ ย้ำ สผ.ไม่ควรผ่านxxxเอชไอเอ ด้านนวก.ยันไฟฟ้าพอใช้
 
เมื่อ 15 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) กรณี “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 MW ต.เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีเครือข่ายชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน
[table]
[tr]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]
[left]น.ส.สมพร เพ็งค่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลระทบด้านสุขภาพ สช. กล่าวว่าเอชไอเอชุมชนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลายจำกัด (มหาชน) เกิดจากการที่ประชาชนได้ยื่นใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ขอให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เนื่องจากกังวลว่าจะมีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน กว่า 2 ปีของการทำงานภายใต้การสนับสนุนของ สช. พบว่าลุ่มน้ำคลองท่าลาดเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชและแหล่งผลิตอาหารที่ สำคัญของประเทศไทย ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์และมะม่วง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเห็ดฟางอันดับ 2 ของประเทศ รวมมูลค่าของภาคเกษตรปีละกว่าพันล้านบาท โรงไฟฟ้าถ่านหินจะทำให้น้ำไม่พอใช้ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมที่สำคัญแม้ว่าเทคโนโลยีที่ทางบริษัทนำมาใช้ จะสามารถลดปริมาณซัลเฟอร์ได้ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อน ปรอท และโลหะหนัก เช่น แคดเมียม สารหนู ตลอดจนสารอินทรีย์ระเหยและสารประกอบโพลีไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งสารเหล่านี้จะปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร จะมีการสะสมจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ เมื่อกรกฎาคม ปี 2555 คชก.ได้ใช้ข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาและมีมติไม่ให้ผ่านรายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าแล้ว ส่วนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ได้มติสนับสนุนการทำงานคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาดเพื่อความ มั่นคงทางอาหารของชุมชนและสังคมไทย

“ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (xxxเอชไอเอ) ฉบับใหม่เสนอคณะกรรมการคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว หลังฉบับแรกไม่ผ่านความเห็นของ คชก. เพราะพบปัญหาผลกระทบภาคเกษตรและน้ำอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ คชก. ใช้ข้อมูลจากเอชไอเอชุมชนประกอบการพิจารณารายงานxxxเอชไอเอ”[/left]

[left]
สอดคล้องกับ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวว่าเทคโนโลยี ถ่านหินสะอาดที่กล่าวถึงกันกำจัดเพียงซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แต่ไม่กำจัดสารอินทรีย์ระเหยหรือ VOCs และ PAH หรือโพลีอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและมีอันตรายมาก และโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 MW นี้ใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นวัตถุดิบหลักถ้าเทคโนโลยีในการดูแลหรือระบบการ กำจัดมลพิษไม่สมบูรณ์ จะเกิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำลายสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชน xxxกส่วนหนึ่งคือจะเกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่าฝนกรดที่มองไม่ออกด้วยตาเปล่า จะต้องมีการเก็บตัวอย่างและวัดด้วยค่ามาตรฐานในน้ำฝนเท่านั้น ฝนกรดมีผลต่อการเพาะปลูกพืชทำให้เจริญเติบโตไม่ดี xxxกทั้งยังมีโอกาสที่โรงไฟฟ้าจะสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีสารอันตรายตก ค้างจนทำให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบมีปัญหาสุขภาพในระยะยาว[/left]
[left]
นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยด้านนโยบายพลังงาน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)กล่าวว่าแม้ จะไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 MW โรงนี้ประเทศไทยก็มีไฟฟ้าพอใช้ ดูได้จากการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2556 ต่ำกว่าที่กระทรวงพลังงานคาดการณ์ไว้ และแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าหรือ PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พบว่ากำลังผลิตไฟฟ้าปัจจุบันและอนาคตยังมีสำรองเพียงพอโดยไม่ต้องมีโรงไฟฟ้า ถ่านหิน คือมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 33,321 เมกะวัตต์เปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 26,598 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ช่วง พ.ศ. 2555-2562 ได้มีแผนชัดเจนแล้ว คือมีพลังงานหมุนเวียน 6,095 เมกะวัตต์ การผลิตร่วมไฟฟ้าและความร้อน 5,107 เมกะวัตต์ รวมจะเพิ่มขึ้นxxxก 11,202 เมกะวัตต์ โดยไม่ต้องมีถ่านหิน[/left]
[left]
ด้านนายกัญจน์ ทัตติยxxxล จากโครงการคุ้มครองวิถีชีวิตบนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี บางคล้า-คลองเขื่อน กล่าวว่า รายงาน เอชไอเอของชุมชนได้ศึกษาผลกระทบใน 2 มิติ คือปริมาณพบว่าการใช้น้ำในคลองท่าลาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และการผลิตน้ำประปา มาคำนวณเป็นบัญชีสมดุลน้ำก็พบว่า น้ำจืดไม่เพียงพอที่เกษตรกรจะนำไปใช้ในการเพาะปลูก และระบบนิเวศน์เสียหาย จากภาวะน้ำเค็มที่หนุนเข้ามามากขึ้น ทำให้ขณะนี้มีสวนผักหลายราย ที่เปลี่ยนไปทำนาxxx้งน้ำเค็มแล้วขณะที่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าถ่าน หิน อ้างว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้ขาดแคลนน้ำ เพราะยังมีภาวะน้ำท่วมทุกปีxxxงว่าน้ำเหนือเข้ามาหนุนตลอด ถือว่าเป็นการหยิบยกเหตุการณ์เดียวมาอ้าง ทั้งที่ความจริงแล้วปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีไม่เพียงพอและยังมีผลกระทบต่อระบบ นิเวศน์ให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย[/left]
[left]
“วิถีชุมชนตอนนี้กระทบมากชาวบ้านต้องปรับตัวให้อยู่กับปัจจุบัน ชาวสวนมะม่วงหายไปจำนวนมาก เพราะน้ำเค็มรุกเข้ามา รวมทั้งสวนหมาก สวนพลู ที่เคยปลูกกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์ตอนนี้แทบไม่มีเหลือแล้ว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงมีนับแสนไร่ ทั้งลุ่มน้ำคลองท่าลาด และพื้นที่ชลประทาน อนาคตอาจกระทบต่อน้ำที่นำไปผลิตน้ำประปาด้วย xxxกทั้ง คุณภาพน้ำฝนก็ใช้ไม่ได้ จากปกติชาวบ้านจะมีบ่อน้ำตื้น ตอนนี้รอบโครงการที่ขึ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ก็ใช้อาบยังไม่ได้เลย เด็กจะคันที่ผิวหนัง ชาวบ้านก็เจาะบ่อบาดาลทำประปาชุมชน ส่วนน้ำกินก็ต้องซื้อ"[/left]

[left]ที่มา http://www.thia.in.th
[/left]


Share