พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย ตอนที่ 1/2Facebook


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

- กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยาม ปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ ดูแลแบบประคับประคองสำหรับประเทศไทย โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- เสวนาวิชาการ เรื่อง เฟืองขับเคลื่อนสำคัญ : นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับประเทศไทย
โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานคณะทำงานพัฒนานิยามปฏิบัติการฯ
แพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  15

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา