การสัมมนาวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 13 มี.ค.61Facebook


การสัมมนาวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ"
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี
-พิธีเปิด โดย นายแพทย์ ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
-ปาฐกถาเรื่อง "พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กับการสร้างสุขภาวะของชีวิต" โดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
-ชมวีดิทัศน์ "ก่อนวันผลัดใบ"

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  21

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาสช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง พาราควอต : "ฆ่าหญ้า" VS "คร่าสุขภาพ" คนไทย 21 มี.ค. 61 ตอนที่ 2/2

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง พาราควอต : "ฆ่าหญ้า" VS "คร่าสุขภาพ" คนไทย 21 มี.ค. 61 ตอนที่ 2/2

48:08

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 32

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง พาราควอต : "ฆ่าหญ้า" VS "คร่าสุขภาพ" คนไทย 21 มี.ค. 61 ตอนที่1/2

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง พาราควอต : "ฆ่าหญ้า" VS "คร่าสุขภาพ" คนไทย 21 มี.ค. 61 ตอนที่1/2

52:26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 29

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12  ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย  13 มี.ค.61 3/3

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุข ภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 3/3

52:15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 23

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12  ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย  13 มี.ค.61  2/3

การทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ข้อควรรู้เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน การเขียนพินัยกรรม และประเด็นข้อมูลสุข ภาพผู้ป่วย 13 มี.ค.61 2/3

44:22

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 28