นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยและสรุปปิดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการกลไกระดับชาติ ว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่นFacebook


นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยและสรุปปิดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการกลไกระดับชาติ ว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  110

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   9 ตุลาคม 2560

หมวด:   การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(20ดาวน์โหลด)