เสวนาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามความตกลงอาเซียน ช่วงที่ 1/4Facebook


เสวนาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามความตกลงอาเซียน

โดย
เภสัชกรหญิง สุกัญญา เจียระพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักยา
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร
นายไพศาล เวชพงศา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เภสัชกรหญิง เพ็ญศรี จตุนิรัติศัย ผู้แทนสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ
นาง มาลี จิรวงศ์ศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
ดำเนินรายการโดย
เภสัชกร วราวุฒิ เสริมสินสิริ

ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นความตกลงอาเซียนด้านยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 19 ธันวาคม 2557

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  438

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition)  ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 1/2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบ ประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 1/2

49:58

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 21

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition)  ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 2/2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบ ประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 2/2

42:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 19

ข่าวเด่น WBTV สช.ผนึก4องค์กรทำคำนิยามปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองของประเทศ

ข่าวเด่น WBTV สช.ผนึก4องค์กรทำคำนิยามปฏิบัติการ ดูแลแบบประคับประคองของประเทศ

07:54

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 29

การเสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ...สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 29 มี.ค.61 ตอนที่ 4/4

การเสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ...สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 29 มี.ค.61 ตอนที่ 4/4

25:01

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 41