การเสวนา เรื่อง “ปลุกคนไทยรู้จักใช้ยา” ช่วงที่ 1/3 ( รูปแบบ hd )Facebook


การเสวนา เรื่อง “ปลุกคนไทยรู้จักใช้ยา”
โดย
๑. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
๒. คุณศศิธร วัฒนกุล ดาราและพิธีกร
๓. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
๔. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ
๕.ทวีรัตน์ จิรดิลก พิธีกรรายการสโมสรสุขภาพ ผู้ดำเนินรายการ

ใน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  471

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition)  ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 1/2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบ ประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 1/2

49:58

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 21

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition)  ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 2/2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จัดทำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบ ประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 เม.ย.61 ตอนที่ 2/2

42:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 19

ข่าวเด่น WBTV สช.ผนึก4องค์กรทำคำนิยามปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองของประเทศ

ข่าวเด่น WBTV สช.ผนึก4องค์กรทำคำนิยามปฏิบัติการ ดูแลแบบประคับประคองของประเทศ

07:54

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 29

การเสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ...สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 29 มี.ค.61 ตอนที่ 4/4

การเสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ...สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 29 มี.ค.61 ตอนที่ 4/4

25:01

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 41