webmaster's News

รมต.สุวพันธ์มอบหมาย3ภารกิจ สช. ร่วมขับเคลื่อนวาระชาติรมต.สุวพันธ์มอบหมาย3ภารกิจ สช. ร่วมขับเคลื่อนวาระชาติวันนี้ (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมมอบหมาย ๓ ภารกิจสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักของ สช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่น การวางเป้าประชาชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน และการประสานเครือข่ายสุขภาพจุดกระแสประชาชนร่วมปฏิรูปประเทศ โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของ สช. ให้การต้อนรับ

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  19th Feb 18

จำนวนผู้ชม:  82

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง