webmaster's News

สช.ขับเคลื่อนจิตอาสาประชารัฐ สร้างสรรค์ “ฝายมีชีวิต”สช.ขับเคลื่อนจิตอาสาประชารัฐ สร้างสรรค์ “ฝายมีชีวิต”สช.เดินหน้าขับเคลื่อนจิตอาสาประชารัฐ ต่อยอดโครงการสร้างสรรค์ “ฝายมีชีวิต”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ลงพื้นที่ จ.ตาก ติดตามผลสำเร็จของความร่วมแรง ร่วมใจของเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ต่อยอดโครงการสร้างสรรค์ “ฝายมีชีวิต” อย่างได้ผล โดยวางเป้าหมายพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งทีมแกนนำจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ 5 – 10 ที่มีต่ออำเภอ และรวบรวมพลเมืองจิตอาสาทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 50,000 คน พร้อมกองทุนทั่วประเทศจังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 กองทุน
 
อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานภาพรวม สามารถดำเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มีแกนนำจิตอาสาประชารัฐใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ รวม 81,392 คน เนื่องจากความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สะท้อนความเข้มแข็งออกมาหลายหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน ฝายมีชีวิตของชุมชน มีจำนวน 18 ฝาย  อนาคตจังหวัดตาก ตั้งเป้าฝายมีชีวิตรวม 90 ฝาย รวมทั้งประเทศ 564 ฝาย ตัวแรกเกิดขึ้นที่บ้านห้วยเตย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเป็นโครงการที่ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่มา : http://www.banmuang.co.th

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  10th Jan 18

จำนวนผู้ชม:  143

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง