webmaster's News

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 21 ไฮไลต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ‘นิทรรศการมีชีวิต’ กิ๊บเก๋-ดึงดูด สะท้อนความสำเร็จ 1 ทศวรรษ สช.เกาะติด 4PW ฉบับที่ 21 ไฮไลต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ‘นิทรรศการมีชีวิต’ กิ๊บเก๋-ดึงดูด สะท้อนความสำเร็จ 1 ทศวรรษ สช.เกาะติด 4PW ฉบับที่ 21 ปี 2560 ข่าวสาร 4PW เพื่อ “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”
ในฉบับนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่อง  คือ
1. ไฮไลต์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ‘นิทรรศการมีชีวิต’ กิ๊บเก๋-ดึงดูด สะท้อนความสำเร็จ 1 ทศวรรษ สช.
2. ชัดแล้ว! 4 ประเด็นเพิ่มเติมห้องเสวนานโยบายสาธารณะ พยาบาลชุมชน-ภูมิปัญญาไท-ความรอบรู้สุขภาพ-เด็กเยาวชนดาวน์โหลดเอกสาร

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  17th Oct 17

จำนวนผู้ชม:  114

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   เกาะติด 4PW

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง