ล้อมวงคุย “อบต.ท่าข้าม กับการจัดการสุขภาวะชุมชน”  วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 14

Downloaded 1

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 12

Downloaded 1

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 8

Downloaded 1

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่1/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 11

Downloaded 1

ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 26 ตุลาคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 11

Downloaded 1

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กขป. ( ฉบับสั้น )

ชมล่าสุดเมื่อ45 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 170

Downloaded 3

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กขป.

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 197

Downloaded 4

ข่าวรายการ ปฏิบัติการ ลุก / ปลุก / เปลี่ยน

ชมล่าสุดเมื่อ23 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 16

Downloaded 2

ตัวอย่ารายการ ปฏิบัติการ ลุก / ปลุก / เปลี่ยน

ชมล่าสุดเมื่อ18 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 21

Downloaded 2

ม.12 เตรียมกาย-ใจให้ตายดี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 17

Downloaded 2

วีดีทัศน์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 23

Downloaded 7

แถลงข่าว มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 104

Downloaded 2

ปาฐกถาพิเศษ พิธีปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 138

Downloaded 8