เวทีสรุปบทเรียนกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 19 ตุลาคม ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 46

Downloaded 13

เวทีสรุปบทเรียนกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 19 ตุลาคม ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 46

Downloaded 17

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม งาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. โดย คุณรพินทร์ ยืนยาว

ชมล่าสุดเมื่อ50 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 17

Downloaded 3

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม งาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. โดย ดร.วิทยา จันทร์แดง

ชมล่าสุดเมื่อ50 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 15

Downloaded 1