ภาพรวมเวที วิชชาการ ภาคกลาง 24 - 25 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 8

Downloaded 1

วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคาม และการหาทางออกของคนในภาคอีสาน  21 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 32

Downloaded 5

ปฏิรูปสุขภาพ สู่สังคมสุขภาวะ โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 22 มิย. 59 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 40

Downloaded 5

ปฏิรูปสุขภาพ สู่สังคมสุขภาวะ โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  22 มิย. 59 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 40

Downloaded 6

รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  21 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 43

Downloaded 4

ภาพรวมเวที วิชชาการ โฮมสุขอีสาน 21 - 22 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 34

Downloaded 5

เสวนา Suffering and voluntarism 24 มิ.ย. 59 ตอน 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 36

Downloaded 3

เสวนา Suffering and voluntarism 24 มิ.ย. 59 ตอน 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 4

เสวนา Dying naturally 24 มิ.ย. 59 ตอน 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 34

Downloaded 2

เสวนา Dying naturally 24 มิ.ย. 59 ตอน 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 28

Downloaded 2