เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ช่วงโอกาส และคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ช่วง “โอกาส และคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันใหม่ Thaipbs- สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 36

ข่าวค่ำ NBT - สุขภาวะบนหลังอาน จักรยายคนเมือง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 33