ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยนตอนที่ 5 ตอน ปฎิบัติการไม่กินดิบ (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ39 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 9

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 2 ปฏิบัติการชันชีนาทอน (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 7

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 1 เปลี่ยนคนที่หนองหิน (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 58

Downloaded 8

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 79

Downloaded 10

วีดิทัศน์ 10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 69

Downloaded 13

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 67

Downloaded 13

ปาฐกถาพิเศษ  โดย  Dr. Illona Kickbusch   22 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 158

Downloaded 26

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 59

Downloaded 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ทศวรรษที่ ๒ : มองให้ไกล ไปให้ถึง" ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 7