นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 74

Downloaded 35

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 49

Downloaded 15

ตักบาตร์ด้วยอาหารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ข่าว ThaiPBS

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 52

Downloaded 9

สร้าง/รื้อให้รอด ปลอดแร่ใยหิน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 59

Downloaded 8

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงกโร) ให้สัมภาษณ์ถึงสุขภาวะของพระสงฆ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 87

Downloaded 16

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ตะวันดวงเดียวกัน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 113

Downloaded 13

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ผูกพัน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 96

Downloaded 23

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ลำนำแผ่นดินใต้

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 86

Downloaded 16

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง นาวาแห่งแผ่นดิน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 77

Downloaded 12

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ของขวัญจากพ่อ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 65

Downloaded 15

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง เพลงกล่อมข้าว

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 65

Downloaded 13

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง คำถามจากสายน้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 65

Downloaded 15

วีดิทัศน์ สุขภาพคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 71

Downloaded 15