ปาฐกถาพิเศษโดย นางสาวอรทัย  บุญเที่ยง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1413

Downloaded 184

ตอน ก่อฐาน สานความดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1191

Downloaded 160

ตอน สานข่าย ขยายผล คนหัวใจมนุษย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1359

Downloaded 147

สวรรค์บนดินมีจริงที่ อบต.หัวดง

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1351

Downloaded 205

รักษ์สัตว์ - รักสังคม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 901

Downloaded 172

แผนที่คนดี แบ่งปันหนังดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1935

Downloaded 191

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 976

Downloaded 179

สร้างสรรค์งานศิลป์ สานความดี สู่ใจดวงน้อย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 731

Downloaded 178

ครูตำรวจข้างถนน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 900

Downloaded 208

ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 768

Downloaded 172

สุขจากงานที่หนองสาหร่าย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 806

Downloaded 164

อาสาเพื่อสังคม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 745

Downloaded 169

โรงเรียนวิถีพอเพียง

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1057

Downloaded 202

ชีวิตต้องสู้

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1118

Downloaded 201

เหตุเกิด ณ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1057

Downloaded 192

สวรรค์เป็นจริงที่นามะเฟือง

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1250

Downloaded 239