ชัยพล  ไชยคำมิ่ง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1366

Downloaded 143

ปาฐกฐาพิเศษโดยศ.สุมน  อมนวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 826

Downloaded 160

ปาฐกถาพิเศษ โดยนายธีรยุทธ์  สุคนธวิท ผู้แทนคนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1164

Downloaded 145

พิธีปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2551

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 803

Downloaded 173

ปาฐกถาพิเศษ โดยคุณไพจิตร  วราชิต

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 157

ปาฐกถาพิเศษผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1048

Downloaded 130

ตอนบริหารทรัพย์วิถีพุทธ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 867

Downloaded 181

ตอนคนอยู่ ป่ายัง บทพิสูจน์คนอยู่กับป่าได้

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1498

Downloaded 209

ตอน ป่าชุมชนของคนบ้านยางโทน

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1812

Downloaded 227

ตอนประมงพื้นบ้าน ฟื้นผ่าวิกฤตผลิกฟื้นอ่าวพังงา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1012

Downloaded 220

ตอนจันเสนชุมชนวัฒนารากหญ้าแห่งวัฒนธรรม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1048

Downloaded 174

ตอนโรงเรียนแห่งชีวิต(ชาวนา)

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1142

Downloaded 172

ตอน งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ47

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 745

Downloaded 165

ตอนเยาวชนเขาชะเมา สานฝัน สู่อนาคตชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 805

Downloaded 155

ตอนเส้นทางปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 837

Downloaded 172

ตอน กลุ่มนมแม่ กลั่นรักจากอกแม่

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1471

Downloaded 215