กรณีศึกษา บางคู้ เติมหัวใจให้สังคมครั้งที่7

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 919

Downloaded 155

รายงานสานพลัง  มาตรา12  โดย นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1669

Downloaded 251

รายงานสานพลัง การประชุมเตรียมความพร้อมสมัชชาฯ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1443

Downloaded 242

รายงานสานพลัง โดยนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1998

Downloaded 252

รายงานสานพลัง หลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบฯ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1419

Downloaded 229

กรณีศึกษา อสม.กับการทำงานเพื่อชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 958

Downloaded 165

กรณีศึกษาฯ-ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 727

Downloaded 141

กรณีศึกษา-โรงพยาบาลลำพูน /เติมหัวใจครั้งที่6

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 754

Downloaded 160

กรณีศึกษาฯ พรจากฟ้า เติมหัวใจครั้งที่6

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 618

Downloaded 142

กรณีศึกษาฯ-ชุมพรพิทยาคม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 633

Downloaded 146

เวทีเติมหัวใจให้สังคม 6

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 740

Downloaded 162

เติมหัวใจให้สังคม กรณีศึกษา โรงพยาบาลลำพูน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 987

Downloaded 162

รายการรายงานสานพลัง  ความเคลื่อนไหวกระบวนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1171

Downloaded 213

การประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น วันที่ 2 กันยายน 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1102

Downloaded 210

สปสช.ชี้แจง นโยบายจ่ายยาต้านไวรัส Oseltanivir ในเอกชน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2052

Downloaded 353

โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2249

Downloaded 265