ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยนตอนที่ 5 ตอน ปฎิบัติการไม่กินดิบ (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 10

Downloaded 3

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 2 ปฏิบัติการชันชีนาทอน (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 11

Downloaded 3

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ตอนที่ 1 เปลี่ยนคนที่หนองหิน (ฉบับย่อ)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 13

Downloaded 3

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 25

Downloaded 3

วีดิทัศน์ 10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 33

Downloaded 4

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 32

Downloaded 8

ปาฐกถาพิเศษ  โดย  Dr. Illona Kickbusch   22 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 81

Downloaded 16

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 19

Downloaded 4

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ทศวรรษที่ ๒ : มองให้ไกล ไปให้ถึง" ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 15

Downloaded 3