สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2007

Downloaded 354

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1527

Downloaded 238

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1387

Downloaded 204

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1523

Downloaded 240

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1613

Downloaded 314

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1185

Downloaded 211

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2356

Downloaded 196

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1421

Downloaded 243

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1744

Downloaded 231

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 935

Downloaded 231

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1229

Downloaded 205

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2155

Downloaded 242

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ17 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1168

Downloaded 217

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2468

Downloaded 225

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1095

Downloaded 238

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1295

Downloaded 204