สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1974

Downloaded 334

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1489

Downloaded 224

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1349

Downloaded 192

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1490

Downloaded 225

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1586

Downloaded 218

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 194

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2327

Downloaded 177

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1396

Downloaded 224

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1718

Downloaded 210

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 905

Downloaded 208

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1201

Downloaded 191

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2118

Downloaded 221

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1143

Downloaded 201

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2435

Downloaded 201

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1069

Downloaded 206

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1259

Downloaded 189