สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1989

Downloaded 340

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1508

Downloaded 231

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1361

Downloaded 198

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1504

Downloaded 229

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1603

Downloaded 226

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1167

Downloaded 200

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2340

Downloaded 186

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1408

Downloaded 231

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1731

Downloaded 217

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 917

Downloaded 213

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1212

Downloaded 198

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2131

Downloaded 227

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1153

Downloaded 209

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2449

Downloaded 215

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1081

Downloaded 226

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1275

Downloaded 196