สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 หมวดย่อย

สรุปงานสมัชชาสุขภาพ 2552

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1967

Downloaded 330

ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1482

Downloaded 220

การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1340

Downloaded 188

จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1482

Downloaded 221

บรรเลงพิณแก้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

ชมล่าสุดเมื่อ1 เดือนที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1578

Downloaded 214

ปาฐกถาพิเศษโดย professor Sir Michael Marmot

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1152

Downloaded 191

พิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2321

Downloaded 174

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การนำเสนอที่ทรงพลัง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1387

Downloaded 220

หลักสูตรแพทย์นานาชาติทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1706

Downloaded 207

ปาฐกถาพิเศษโดย พ่อดวง สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 898

Downloaded 204

ปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1195

Downloaded 187

ประชันบรรเลง เตหน่า VS แซกโซโฟน

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2111

Downloaded 217

ในโลกมืดกับตัวโน๊ตที่ส่องแสง \"เรวัติ ผ่องแผ้ว\"

ชมล่าสุดเมื่อ24 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1134

Downloaded 197

การแสดงดนตรี \"ยิ้มละไม\"

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2425

Downloaded 197

งานเปิดตัวหนังสือ \"ถมช่องว่างทางสุขภาพ\" จากองค์การอนามัย

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1059

Downloaded 202

การแถลงข่าว\"งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ\" ครั้งที่ 2 ปี 2552

ชมล่าสุดเมื่อ22 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1248

Downloaded 185