อื่น ๆ หมวดย่อย

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 74

Downloaded 4

ทบทวนกระบวนการวันวานที่ผ่านมา (Check- in)  โดย  ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 14

Downloaded 4

สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดย นายวิโรจน์  เล้งรักษา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 13

Downloaded 3

เปิดฟอรั่มหารือการขับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม วันที่ 26 มิ.ย.60

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 15

Downloaded 3

ประมวลภาพรวมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร ณ จ.สุรินทร์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 35

Downloaded 7

เวทีเสวนา การจัดการอาหารโรงเรียนเพื่ออนาคตของชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 37

Downloaded 9

6 มาตรการกำจัดเชื้อดื้อยา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 76

Downloaded 9

ล้อมวงคุย “อาหารโรงเรียน เปลี่ยนชุมชน” จ.สุรินทร์  ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 32

Downloaded 7