สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 หมวดย่อย

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 19

Downloaded 2

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 21

Downloaded 3

เสวนา "เขตสุขภาพเพื่อประชาชนนวัตกรรมในการสร้างสังคมสุขภาวะ" (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 20

Downloaded 2

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 15

Downloaded 2

รายการนโยบาย by ประชาชน (Thai PBS) ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 59

Downloaded 3

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 14

Downloaded 2

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 13

Downloaded 2

เสียงจากภาคี ลานสมัชชาสุขภาพ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 11

Downloaded 2

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 25

Downloaded 3

วีดิทัศน์ 10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 33

Downloaded 4

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 32

Downloaded 8

ปาฐกถาพิเศษ  โดย  Dr. Illona Kickbusch   22 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 81

Downloaded 16

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 19

Downloaded 4