สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1744

Downloaded 345

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1006

Downloaded 241

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1046

Downloaded 240

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1143

Downloaded 221

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4568

Downloaded 315

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2680

Downloaded 267

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2359

Downloaded 251

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2386

Downloaded 242

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2342

Downloaded 228

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1965

Downloaded 218

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1810

Downloaded 192

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2220

Downloaded 208

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1243

Downloaded 231

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2427

Downloaded 201

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2292

Downloaded 222

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2992

Downloaded 249