สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1711

Downloaded 336

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 979

Downloaded 232

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1010

Downloaded 230

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1111

Downloaded 212

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4505

Downloaded 304

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2631

Downloaded 257

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2316

Downloaded 241

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2335

Downloaded 230

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2313

Downloaded 222

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1930

Downloaded 211

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1791

Downloaded 187

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2193

Downloaded 198

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1220

Downloaded 223

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2397

Downloaded 195

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2260

Downloaded 213

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2956

Downloaded 241