สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1620

Downloaded 314

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 926

Downloaded 199

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 930

Downloaded 197

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1044

Downloaded 187

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4356

Downloaded 272

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2511

Downloaded 215

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2191

Downloaded 219

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2219

Downloaded 206

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2217

Downloaded 200

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1843

Downloaded 186

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1735

Downloaded 167

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2115

Downloaded 172

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1160

Downloaded 201

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2345

Downloaded 163

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2170

Downloaded 186

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2871

Downloaded 205