สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1652

Downloaded 329

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 955

Downloaded 217

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 959

Downloaded 217

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1073

Downloaded 204

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4424

Downloaded 293

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2581

Downloaded 240

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2244

Downloaded 233

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2267

Downloaded 221

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2262

Downloaded 215

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1880

Downloaded 202

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1762

Downloaded 179

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2152

Downloaded 189

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1183

Downloaded 213

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2372

Downloaded 183

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2225

Downloaded 202

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2905

Downloaded 226