สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1641

Downloaded 324

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 945

Downloaded 209

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 950

Downloaded 208

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1063

Downloaded 197

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4394

Downloaded 288

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2565

Downloaded 228

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2223

Downloaded 230

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2250

Downloaded 217

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2246

Downloaded 210

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1869

Downloaded 197

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1754

Downloaded 176

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2136

Downloaded 183

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1175

Downloaded 208

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2362

Downloaded 175

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2210

Downloaded 196

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2894

Downloaded 215