สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1631

Downloaded 319

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 933

Downloaded 203

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 938

Downloaded 202

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1056

Downloaded 193

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4373

Downloaded 277

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2529

Downloaded 220

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2204

Downloaded 222

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2231

Downloaded 211

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2231

Downloaded 204

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1854

Downloaded 189

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1741

Downloaded 170

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2124

Downloaded 178

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1168

Downloaded 205

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2353

Downloaded 167

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2194

Downloaded 191

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2882

Downloaded 209