เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2434

Downloaded 219

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2346

Downloaded 221

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1248

Downloaded 231

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1701

Downloaded 218

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1335

Downloaded 232

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1502

Downloaded 225

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1590

Downloaded 196

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1603

Downloaded 237

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1346

Downloaded 261

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1320

Downloaded 226

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1523

Downloaded 225

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1419

Downloaded 222

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1216

Downloaded 212

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1031

Downloaded 207

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1298

Downloaded 238

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1064

Downloaded 228