เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2521

Downloaded 247

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2418

Downloaded 243

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1352

Downloaded 260

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1776

Downloaded 234

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1392

Downloaded 250

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1643

Downloaded 253

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1654

Downloaded 213

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1696

Downloaded 264

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1405

Downloaded 275

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1382

Downloaded 239

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1634

Downloaded 241

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1513

Downloaded 243

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1291

Downloaded 228

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1094

Downloaded 234

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1413

Downloaded 268

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1111

Downloaded 241