เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2380

Downloaded 200

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2302

Downloaded 202

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1200

Downloaded 206

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1664

Downloaded 207

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ15 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1307

Downloaded 211

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1432

Downloaded 203

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1560

Downloaded 181

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1563

Downloaded 213

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ24 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1314

Downloaded 247

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1284

Downloaded 212

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1467

Downloaded 210

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1381

Downloaded 205

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1177

Downloaded 197

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 998

Downloaded 189

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1261

Downloaded 218

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1029

Downloaded 214