สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

นำเสนอหลักสูตรและการวิจัยนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4 เม.ย. 60

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 44

Downloaded 13

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 18

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 35

Downloaded 10

วีดิทัศน์ สุขภาพคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 53

Downloaded 9

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ สช. โดยคุณหมอ พลเดช ปิ่นประทีป

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 64

Downloaded 10

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 9 ก.พ. 60

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 38

Downloaded 8

เสวนาสยามบนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประเทศไทย 4.0 7 ม.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 86

Downloaded 14

กล่าวต้อนรับ สมัชชาสุขภาพสยามบน  7 ม.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 75

Downloaded 15

กล่าวเปิดงาน สมัชชาสุขภาพสยามบน 7 ม.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 52

Downloaded 12

วีดีทัศน์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 87

Downloaded 19