สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

นำเสนอหลักสูตรและการวิจัยนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4 เม.ย. 60

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 63

Downloaded 18

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 79

Downloaded 36

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ19 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 49

Downloaded 15

วีดิทัศน์ สุขภาพคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 73

Downloaded 15

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ สช. โดยคุณหมอ พลเดช ปิ่นประทีป

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 73

Downloaded 15

การประชุม“การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่พึงประสงค์” 24 มี.ค. 60 ตอน1/3

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 68

Downloaded 13

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 9 ก.พ. 60

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 44

Downloaded 12

เสวนาสยามบนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประเทศไทย 4.0 7 ม.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 106

Downloaded 19

กล่าวต้อนรับ สมัชชาสุขภาพสยามบน  7 ม.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 85

Downloaded 20

กล่าวเปิดงาน สมัชชาสุขภาพสยามบน 7 ม.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 58

Downloaded 17

วีดีทัศน์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 101

Downloaded 24